dofinansowanie

Cel: Dotacje na kapitał obrotowy w ramach działania 3. 4. programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Planowane efekty: Utrzymanie działalności gospodarczej

Wartość projektu: 234 880,95 zł

Wkład funduszy europejskich: 100%


powrót do strony głównej